Home >> Informatie >> Enten konijn 

Dierenkliniek Berg&Bos heeft de beschikking over een nieuw geimporteerd vaccin tegen de nieuwe konijnenvirusziekte VHS2 die al enkele slachtoffers heeft veroorzaakt in diverse delen van Nederland. U kunt nu uw konijn(en) laten vaccineren tegen deze nieuwe virusinfectie. Dit zal dan door twee vaccinaties met zes weken tussentijd moeten gebeuren. Wij raden u aan om tijdens de tweede vaccinatie ook weer te enten met de reguliere combinatie Myxo en VHS1.

Beide vaccinaties tegen VHS2 kosten samen 37,50 euro en de Myxo-VHS1 is 17,50 (incl. consulten).

We hopen u te kunnen begroeten in onze kliniek, maakt u daarvoor dan spoedig een afspraak?

 

Met vriendelijke groet, het dierendoc team

 

 

Hieronder wordt op de meest gestelde vragen een antwoord gegeven.

 

Achtergrondinformatie over VHS en VHS2 (RHD en RHD2)
Recent blijken meerdere konijnen, ook gevaccineerde dieren, te zijn gestorven aan VHS2. Dit meldt de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. Er zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen en Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Verschillende van de overleden konijnen, die als gezelschapsdier werden gehouden, zijn onderzocht door de faculteit. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren waarschijnlijk zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHS (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd.

 

Virus
Deze ziekte is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het VHS -virus. Dat verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding.

 

Symptomen
Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven.

 

Virusvariant
Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van het virus, wordt geadviseerd het konijn jaarlijks te vaccineren met het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke variant van het VHS-virus (VHS1 of RHD1). Bij de recente uitbraken zijn echter ook gevaccineerde konijnen getroffen. Waarschijnlijk hebben we hier dus te maken met een nieuwe virusvariant (VHS2 of RHD2). Verder onderzoek zal moeten uitwijzen om welke virusvariant het precies gaat. De definitieve resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van de week van 14 december.

 

Preventie en enten
Het VHS-virus wordt overgebracht door wilde konijnen, maar kan ook door vogels, kleine knaagdieren en insecten worden overgebracht. Het advies voor buitenkonijnen is om het hok zo in te richten dat ze niet in contact kunnen komen met deze dieren. Daarnaast is het verstandig om de konijnen maandelijks in te sprayen met Anti-Myiasis spray waardoor muggenbeten worden voorkomen. Deze enting moet twee keer worden toegediend met 6 weken tussentijd om een goede bescherming te kunnen krijgen.

 

Is het nu vastgesteld dat het om VHS2 gaat?
Ja, inmiddels is aangetoond dat er in de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland konijnen zijn overleden aan het VHS2-virus. Het VHS2-virus is een variant op het VHS-virus. Op dit moment worden er overleden konijnen uit Brabant en Limburg onderzocht.

 

Is het een nieuw virus?
Nee, het VHS-virus (ook wel VHD of RHD genoemd) komt al jaren voor bij konijnen. Het is een Calicivirus net zoals niesziekte bij katten. Van Calicivirussen is bekend dat ze op den duur kunnen veranderen. In het buitenland is het VHS2-virus al vaker aangetoond. Nu is het de eerste keer dat het in Nederland wordt gevonden. Dit is de reden dat er al enige tijd wordt gewerkt aan een nieuw vaccin dat ook beschermt tegen VHS2.

 

Kan ik al vaccineren?
Er zijn op dit moment meerdere vaccins die konijnen beschermen tegen VHS2. Het gaat om vaccins uit onder andere Frankrijk, Spanje en Tsjechië. In Nederland zijn deze vaccins slechts beperkt leverbaar. Dierenkliniek Berg&Bos is nu begonnen met het vaccineren van konijnen. Omdat de vaccins in flacons voor 10 of 50 konijnen worden geleverd hebben we er voor gekozen om meerdere konijnen op dezelfde dag te vaccineren. Het lijkt veilig te zijn om het VHS2 vaccin gelijktijdig te geven met het bestaande Nederlandse vaccin tegen VHS (Nobivac Myxo-RHD). Er wordt vanuit gegaan dat de bescherming tegen VHS2 ongeveer 7 dagen na vaccinatie voldoende is en uiteindelijk minimaal 6 maanden aanhoudt (alhoewel ook wordt uitgegaan van 1 jaar bescherming). Een herhaling na 6 weken is met het huidige vaccins nodig. Dan kunt u dit combineren met de vaccinatie tegen Myxo-VHS1.

 

Moet het vaccin herhaald worden?
Het gebruikte vaccin moeten na 6 weken herhaald worden (we noemen dit geboosterd).

 

Hoe kan mijn konijn besmet worden?
VHS (en VHS2) wordt verspreid door wilde konijnen. Contact met een wild konijn kan leiden tot ziekte. Ook kunnen VHS-virussen verspreid worden door knaagdieren en mogelijk ook vogels. Onderzoek in Australië geeft aan dat vliegen het virus mogelijk ook kunnen verspreiden. Daarnaast zouden de virussen via besmet gras kunnen worden binnengebracht.

 

Wat kan ik doen om mijn binnenkonijn te beschermen?
Houd binnenkonijnen gewoon binnnen. Voorkom dat er muggen binnenkomen (om Myxomatose te voorkomen). Geef geen gras of groenten uit de tuin. Vaccineer je konijn zo snel mogelijk.

 

Wat kan ik doen om mijn buitenkonijn te beschermen?
Voor buitenkonijnen wordt geadviseerd om het contact met wilde konijnen te voorkomen en de dieren ook af te schermen van andere wilde dieren (o.a. vogels en knaagdieren). Ook wordt geadviseerd om de konijnen maandelijks in te sprayen met Anti-myiasis spray om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen (om Myxomatose te voorkomen).

 

Lopen honden en katten gevaar?
Nee, ondanks dat VHS (en VHS2) net als niesziekte bij de kat Calicivirussen zijn, zijn ze niet besmettelijk voor honden en katten. Een hond of kat die een (wild) konijn vangt of opeet loopt dus geen risico.

 

Laatste aanpassingen 14-03-2017
© 2018 Dierendoc info@dierendoc.nl